Nasze starania przyczyniają się do ponownego wykorzystania cennych komponentów zawartych w odpadach.

   
 

 

Nasza działalność sprawia, że odpady nie są deponowane na składowiskach.

   
 


Mamy swój udział w tworzeniu nowych produktów i przedmiotów użytkowych z pozyskanych odpadów.